ArchiCO texniki istehsalat şöbəsinin mühəndisi axtarır

Mühəndis

muhəndis


İşəgötürən: ArchiCO

Vakansiya: Texniki istehsalat şöbəsinin mühəndisi

Son tarix: 05 iyun 2022

Vəzifə öhdəlikləri:

-Layihə əsasında həcmlərin hesablanması (ümumi inşaat);

-Əsaslı tikinti-quraşdırma və təmir işləri üçün təklif və razılaşma qiymətləri hesablamalarının analiz edilməsi və smeta sənədinin hazırlanması, layihə-smeta sənədlərin vaxtında təhvil verilməsinin təmin edilməsi;

-Təsdiq edilmiş hesabatlara əsasən material silgisi hesabatlarının hazırlanması

-Hazırlanmış smetaya, Layihə sənədlərinə, tikinti norma və qaydalarına, texniki şərtlərə və başqa normativ sənədlərə uyğun olaraq nəzarətin həyata keçirilməsi;

-Obyektlərin inşası üçün texniki sənədləşmənin hazırlanmasında iştirak edilməsi;

-İnşa olunacaq obyektlər üzrə komplektləşdirilmiş layihə-smeta sənədlərinin olmasını və onların, təyinatına əsasən, layihə sənədlərində nəzərdə tutulmuş tikinti-quraşdırma işlərinin həcmini və realizasiya müddətinin müəyyən edilməsi;

-Obyektlərin layihələndirilməsi üçün ilkin məlumatların hazırlanması, layihələndirmə üçün tapşırıqların tərtib edilməsi;

-Cari layihələndirmə üçün əmək üzrə limitlərin paylaşdırılmasının hazırlanması;

-Yeni normativ qiymət, preyskurant, kataloqlar, vahid qiymətlər toplusu və s. qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar, vaxtlı-vaxtında layihə-smeta sənədlərində lazımi dəyişikliklərin edilməsi;

-Tikintisi başa çatmış obyektlərin layihələndirilməsinə çəkilən xərclərin silinməsi üçün mühasibatlığa lazımi sənədlərin təqdim edilməsi; 

-Layihəyə dair aylıq texniki hesabatların, layihə-axtarış işləri üzrə tapşırıqların icrası haqqında aylıq, illik hesabatların tərtib edilməsi;

-Sahələrdən gələn texniki hesabatların yoxlanması;

-Podratçılar tərəfindən yerinə yetirilmiş işlərlə bağlı təqdim edilən hesabatların yoxlanılması

Bilməlidir:  

-Azərbaycan Respublikasının ərazisində mövcud tikinti norma və qaydaları, eləcə də, müvafiq normativ hüquqi aktlarını;

-Tikintidə layihə-smeta işlərinin təşkili üzrə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərin və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki, normativ sənədləri;

-Layihə-smeta sənədlərinin işlənib hazırlanmasının təşkilini, onların razılaşdırma və təsdiq etmə qaydalarını;

-Smeta, smeta-maliyyə hesablamaları və kalkulyasiyaların tərtib olunması üzrə metodiki və vahid qiymətlərin toplu və kataloqlarının, inşaat materialları, konstruksiya, məmulat, avadanlıqların quraşdırılması üzrə, qiymətlər cədvəllərinin preyskurant topluları və avadanlıqların, materialların tipləşdirilimiş dəstlərinin tərtib və istifadə olunma qaydalarını;

-Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.

Vəzifəyə dair tələblər:

-Müvafiq sahədə 3 ildən az olmayan iş təcrübəsi;  

-İnşaat mühəndisliyi üzrə ali təhsil; 

-Eskiz və işçi layihəni oxuma bacarığı; 

-Kompyuter biliyi: MS Excel, AutoCad, internet;

-Məsuliyyətli, dəqiq və işini vaxtında, keyfiyyətli təhvil verilməsi; 

-Müstəqil və ya komanda daxilində işləmək bacarığı;

-Fikrini detallar üzərində cəmləşdirmək və bir necə işi eyni zamanda aparmaq bacarığı.

CV-lərinizi  “TİŞ – mühəndis” başlığı ilə göndərməyiniz xahiş olunur. 

CV-nin göndərilməsi üçün e-mail: [email protected]

Avand sosial şəbəkələrdə


©️ 2023

İş elanının dərci üçün müraciət edin

[email protected]