“Kristal Abşeron” işçilər axtarır (Bakı, Gürcüstan)

Mütəxəssis

kristalabsheron


Kristal Abşeron aşağıdakı vakansiyalar üzrə namizəd qəbulunu elan edir.

Uyğun olduğunuz vakansiyalar üzrə [email protected] ünvanına müraciət edə bilərsiniz.

1. Vakansiya – Satınalma üzrə mütəxəssis (Gürcüstan)

Tələblər:

Ali təhsil;

-Təchizat sahəsində (tikinti sahəsi üzrə) 3 il iş təcrübəsi;

-Sənədləşdirmə və yazışma işlərini bacarmalı;

-Yaxşı səviyyədə kompüter bacarıqları (MS Office proqramları);

-Güclü ünsiyyət və danışıq qabiliyyəti;

-Azərbaycan dili və Rus dilini mükəmməl bilməli, İngilis dili (arzuolunandır);

-Komandada işləmək bacarığı.

Vəzifə öhdəlikləri:

-Tikinti və təsərrüfat sahəsinə aid təchizat sifarişlərinin idarə edilməsi (yerləşdirmə, nəzarətdə saxlama, hesabatların hazırlanması və sifarişlərin bağlanması);

-Yaradılmış sifariş formalarının analizi;

-Bazarın təhlili, tələb olunan materialların daxili və xarici bazarda araşdırılması, təchizatçı bazasının hazırlanması və təhlili;

-Satınalma prosesinin ən əlverişli şərtlərlə həyata keçirilməsi və satınalma sorğularına nəzarət edilməsi, yoxlanılması və hesabatlarının hazırlanması;

-Müqavilələrin həyata keçirilməsi və nəzarətdə saxlanılması, müqavilə şərtlərinin müəyyən olunması.

İş şəraiti:

-6 günlük iş qrafiki;

-İş yeri: Gürcüstan Respublikası

-Əmək haqqı namizədin bilik və bacarıqlarına uyğun olaraq təyin ediləcəkdir.

Əlaqə:

Vakansiya ilə bağlı müraciət üçün CV formasını e-mail [email protected] vasitəsilə mövzu yerinə “Satınalma üzrə mütəxəssis (Gürcüstan)” üzrə yazmaqla elektron ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur. Yalnız vakansiya tələblərinə uyğun namizədlərlə əlaqə saxlanılacaqdır.

2. Vakansiya – Mühasib (Gürcüstan)

Tələblər:

-Ali təhsil;

-1C proqramında işləməyi bilməli;

-Analoji sahədə 1-2 il iş təcrübəsi (Tikinti sahəs üzrə təcrübə arzuolunandır);

-Yaxşı səviyyədə kompüter bacarıqları (MS Office proqramları);

-Vergi qanunvericiliyi, Əmək qanunvericiliyi, Beynəlxalq mühasibat uçotu standartları haqda bilgilərə sahib olmaq;

-Azərbaycan dilini və Rus dilini mükəmməl bilməli;

-Komandada işləmək bacarığı;

-Analitik qabiliyyətə, ünsiyyət və təqdim etmə bacarıqlarına malik olmaq;

-Verilmiş tapşırıqları vaxtında icra etmək, problemləri həll etmək bacarığına, yüksək ünsiyyət və davranış keyfiyyətlərinə malik olmaq.

Vəzifə öhdəlikləri:

-İlkin sənəd və hesabatların maddi məsul şəxslərdən nəzərdə tutulmuş müddətlərdə alınmasını və hesab sahələrinə uyğun qəbulunu, nəzarətini həyata keçirtmək;

-Şirkətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin mühasibat uçotu və hesabat sənədlərində əks etdirilməsi üzrə fəaliyyətin təşkili və onun icrasına nəzarət; 

-Hesabatları tərtib etmək üçün uçotun müvafiq sahələri üzrə məlumat hazırlamaq, mühasibat sənədlərinin saxlanılmasına nəzarət etmək, onları müəyyən edilmiş qaydada arxivə təhvil vermək üçün rəsmiləşdirmək;

-Mal-materialların, əsas vəsaitlərin hərəkətinə nəzarət etmək, onların mühasibat standartalarına uyğun uçotunu təmin etmək; 

-Əsas vəsaitlərin uçotunun aparılması, amortizasiya hesablanması və qalıq dəyərlərinin müəyyən edilməsi;

-Məhsul, iş və xidmətlərin maya dəyəri hesabatının iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış tərtibinin həyata keçirilməsi;

-Aylıq və illik istehsalat nəticələrinin analizini həyata keçirtmək, məhsulların maya dəyərinə təsir edən iqtisadi faktorların araşdırılması, istehsal prosesində planlanan istehsal normalarından kənarlaşmaları araşdırmaq və faktiki əməliyyatların icra mexanizminə nəzarət etmək;

-Mal və materialların, digər qiymətlilərin inventarizasiyasında iştirak etmək, qalıqlar ilə bağlı düzəlişlərin proqram təminatında icrasını təmin etmək;

-Maliyyə hesabatlarının hazırlanması.(Balans, Mənfəət və Zərər, Pul) vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat və s;

-Rəhbərlik tərəfindən mühasibatlığa dair verilən digər tapşırıqları icra etmək;

İş şəraiti:

-6 günlük iş qrafiki;

-İş yeri: Gürcüstan Respublikası

-Əmək haqqı namizədin bilik və bacarıqlarına uyğun olaraq təyin ediləcəkdir.

Əlaqə:

Vakansiya ilə bağlı müraciət üçün CV formasını e-mail [email protected] vasitəsilə mövzu yerinə “Mühasib (Gürcüstan)” üzrə yazmaqla elektron ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur. Yalnız vakansiya tələblərinə uyğun namizədlərlə əlaqə saxlanılacaqdır.

3. Vakansiya – Mühəndis

Tələblər:

-Ali təhsil (İnşaat mühəndisliyi);

-Azərbaycan dili mükəmməl, rus dili arzuolunandır;

-Müvafiq sahə üzrə 2-3 illik iş təcrübəsi;

-Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);

-Problemi qısa zaman çərçivəsində həll edə bilmə və analiz etmə bacarığı;

-Müvafiq hesabatları yazılı və şifahi təqdim etmə bacarığı;

-Detallara diqqətli yanaşmaq.

Vəzifə öhdəlikləri:

-Məsul olduğu sahə üzrə tikinti, quraşdırma işlərini layihəyə uyğun, inşaat norma və qadağalarına riayət etmək şərti ilə vaxtında və keyfiyyətlə bitirmək;

-Tikinti işlərinin aparılmasında texnoloji ardıcıllığa riayət olunmasına və tikinti işlərinin müvafiq keyfiyyətinin təmin olunmasına nəzarət etmək;

-Tikinti sahəsində ardıcıllığı qorumaqla işlərin təşkilini edir və material sərfiyyatında normativdən kənarlaşmamasına nəzarət edir;

-Təyin edilmiş obyektdə (ərazidə) tikinti – quraşdırma işləri planının işçi çertyojlara, işlərin aparılması layihəsinə istehsalat planınına və normativ sənədlərə uyğun olaraq yerinə yetirilməsini təmin etmək;

-Tikinti işlərin aparılmasında texnoloji ardıcıllığın riayət olunmasına və tikinti işlərin müvafiq keyfiyyətinin təmin olunmasına nəzarət etmək;

-Obyektdə işləyən işçi briqadaları və onların tərkibinə daxil olmayan dəstə və ayrı-ayrı işçiləri təyin etmək, onların istehsalat tapşırıqlarını müəyyənləşdirmək və onlara iş təlimatını keçmək;

-Tikinti işlərinin aparılmasına dair metodik və normativ sənədləri və həmçinin tikinti istehsalının texnologiya və təşkilini və sahədə işin planlaşdırılması prinsiplərini bilmək.

İş şəraiti:

-6 günlük iş qrafiki;

-Əmək haqqı namizədin bilik və bacarıqlarına uyğun olaraq təyin ediləcəkdir.

Əlaqə:

Vakansiya ilə bağlı müraciət üçün CV formasını e-mail [email protected] vasitəsilə mövzu yerinə “Mühəndis” üzrə yazmaqla elektron ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur. Yalnız vakansiya tələblərinə uyğun namizədlərlə əlaqə saxlanılacaqdır.

4. Vakansiya – Memar

Tələblər:

-Memarlıq üzrə ali təhsil;

-Müvafiq sahə üzrə 2-3 il iş təcrübəsi (tikinti şirkətlərində iş təcrübəsinin olması üstünlük təşkil edəcək);

-Müasir tikinti norma və qaydalarını, texnologiyalarını, tikinti materialların xüsusiyyətlərini və növlərini bilmə bacarığı;

-MS Office (Word, Excel), Autocad, ArchiCAD proqramlarında işləməyi bilməli;

-Azərbaycan dilini mükəmməl bilməli, Rus dili bilməsi arzuolunandır.

Vəzifələr:

-Layihələrin planlaşdırılması, hazırlanması və icrası;

-Sifarişçilərlə danışıqlar aparmaq və onların tələblərini başa düşmək;

-Hüquqi qaydaları nəzərdən keçirtmək;

Tikilini layihələşdirmək, dəyərləndirmə və yoxlanış nəticələrini təqdim etmək;

Planlaşdırma zamanı texniki elementlərdən istifadə etmək və xüsusi elementlərin dizayn və hesablanması ilə bağlı mühəndislə əlaqə saxlamaq;

Layihə ilə bağlı ətraflı texniki və iqtisadi hesablamalar aparmaq;

-Sxemlərin, maketlərin və kompüter modellərinin hazırlanmasına nəzarət etmək və yoxlamaq;

Tikinti və inşaat işlərinin layihəyə uyğun aparılmasına nəzarət etmək:

-Ərazinin müntəzəm monitorinqini aparmaq və məsələlər ilə bağlı aidiyyatı mütəxəssislərlə məsləhətləşmək;

-Təlimatlar, hesablamalar, tikinti və inşaatın konkret planlaşdırılması, heyətlə bağlı texnikləri yönləndirmək;

-Quraşdırma işlərini müzakirə etmək və xüsusi icazələrin alınmasını təmin etmək;

-Təkliflərin hazırlanması, onların qiymətləndirilməsi, eləcə də müqavilələrin icra olunmasını təşkil etmək;

-Razılaşdırılmış və müəyyən edilmiş keyfiyyətə təminat normalarına uyğun olaraq nəzarət və qiymətləndirmə sistemlərini yaratmaq;

-Layihələrin müəyyən edilmiş keyfiyyət göstəricilərinə uyğun olaraq zamanında və verilmiş büdcə çərçivəsində qənaətbəxş şəkildə tamamlanmasını təmin etmək məqsədilə tikinti və inşaat işlərinin keyfiyyətini monitorinq etmək və qeydə almaq;

-Yeni sistemin icrası və onun mövcud struktur və layihələrə inteqrasiyası ilə bağlı podratçılar, sifarişçilər, səlahiyyətli şəxslər və yardımçı heyətlə müzakirələr və məsləhətləşmələr aparmaq.

İş şəraiti:

-6 günlük iş qrafiki;

-Bakı, Hüseynbala Əliyev 32/24

-Əmək haqqı namizədin bilik və bacarıqlarına uyğun olaraq təyin ediləcəkdir.

Əlaqə:

Vakansiya ilə bağlı müraciət üçün CV formasını e-mail [email protected] vasitəsilə mövzu yerinə “Memar” üzrə yazmaqla elektron ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur. Yalnız vakansiya tələblərinə uyğun namizədlərlə əlaqə saxlanılacaqdır.

5. Anbadar (Təcrübəçi)

Tələblər:

-Ali təhsil;

-Yaxşı səviyyədə kompüter bacarıqları (MS Office proqramları);

-Azərbaycan dilini mükəmməl bilməli, Rus dili arzuolunandır;

-Komandada işləmək bacarığı.

Vəzifə öhdəlikləri:

-Anbar üzrə mövcud mal və materialların təhlükəsizlik və bütövlüyünü təmin etmək;

-Mədaxil-məxaric sənədlərinin dövriyyəsini, mal-material təhvili qaydaları üzrə sənədləşmə prosesinə riayət etmək;

-Anbar sahələrindən səmərəli istifadə, materialların axtarılmasının asanlaşdırılması və tezləşdirilməsi nəzərə alınmaqla anbarda malların qəbulu, yerləşdirilməsi və buraxılması işlərini həyata keçirmək;

-Anbarda mal və materialların müvafiq sistem və ardıcıllıqla və səliqə ilə yığılması və yerləşdirilməsini həyata keçirmək;

-Mal-material dövriyyəsinin yalnız təsdiq edilmiş sənədlər əsasında həyata keçirilməsini təmin etmək;

-Mal və materialın inventarizasiyasına təlimatlara uyğun hazırlaşmaq, təşkil etmək və iştirak etmək;

İş şəraiti:

-6 günlük iş qrafiki;

-İş yeri: Bakı şəhəri

-Əmək haqqı: 300 AZN

Əlaqə:

Vakansiya ilə bağlı müraciət üçün CV formasını e-mail [email protected]z vasitəsilə mövzu yerinə “Anbardar (Təcrübəçi)” üzrə yazmaqla elektron ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur. Yalnız vakansiya tələblərinə uyğun namizədlərlə əlaqə saxlanılacaqdır.

Elanların bitmə tarixi 26.10.2022


©️ 2022

070 231 45 70

[email protected]