AzerGold CJSC növbə rəisi axtarır (metallurgiya sahəsi üzrə)

Digər


İşəgötürən: AzerGold CJSC

Vakansiya: Növbə rəisə (metallurgiya sahəsi üzrə)

Son tarix: 07 aprel 2023

Əsas vəzifə və öhdəliklər:

-Aparılan əməliyyatların razılaşdırılmış plana uyğun olmasına nəzarət etmək;

-Topa aşındırma sahəsinə və kömürə gündəlik məhlul axınının planlanan şəkildə olmasına nəzarət etmək;

-Gündəlik metallurgiya (metallurji balans) hesabatının hazırlanmasına nəzarət etmək;

-Qızıl axınının ölçülməsinə nəzarət;

-Topa qələviləşdirmə sahəsində Aqlomerator məhsulunun gündəlik olaraq izlənməsinə nəzarət etmək;

-Aylıq sütun (yığın) testlərinin təşkili, Topa qələviləşdirmə sahəsindən gündəlik filiz nümunələrinin götürülməsinə nəzarət etmək;

-Gündəlik məhlul nümunəsinin götürülməsi, məhlulda pH, sianid və qızıl-gümüş tərkibinin yoxlanılmasına nəzarət etmək;

-Sianidlə leach performansın və kömürün adsorbsiya aktivliyini (adsorbsiya performansı) müəyyən etmək üçün nümunə nəticələrini gündəlik izləmək;

-Bütün nümunələrin gündəlik toplanmasına nəzarət etmək;

-Götürülən nümunələrin və nümunə götürülmə üsulunun yaxşı olmasını təmin etmək, tədqiq etmək və lazım olarsa inkişaf etdirmək;

-Bütün testlərin standart əməliyyat prosedurları ilə uyğun olmasına nəzarət etmək;

-Şüşə diyirləmə testinin lazımi qaydada həyata keçirilməsinə nəzarət etmək;

-Topa qələviləşdirmə sahəsində lazım olan sementin yoxlanılması üçün sement istifadə testinin aparılmasına nəzarət etmək;

-Topa qələviləşdirmə sahəsində perkolyasiya (süzülmə) səviyyəsini yoxlamaq üçün stabillik testinin aparılmasına nəzarət etmək;

-Regenerasiya olunmuş və turşu ilə yuyulmuş kömürün təzə kömür və doymuş/boş kömürə görə aktivliyinin həftəlik olaraq ölçülməsinə nəzarət etmək;

-Emal sahəsi və qızıl otağında maksimum qızıl çıxımına nail olmaq üçün reaktiv istehlakının optimallaşdırılmasına nəzarət etmək;

-Hasilat prosesində xammalın sərfinin uçotunu və nəzarətini təmin etmək;

-Hasilat prosesi barədə günlük, həftəlik və aylıq hesabatların verilməsinə nəzarət etmək;

-Metal əritmə və qəlibləmə prosesinin təşkilinə nəzarət etmək;

-Şöbəyə həvalə edilmiş vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə tərtib edilmiş iş planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icra edilməsində iştirak etmək;

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:

-Müvafiq qanunvericilik aktları və normalarını;

-Hasilat norma və qaydalarını bilməli;

-Dil və komputer bilikləri: Azərbaycan dili (mükəmməl), İngilis dili (yaxşı), Rus dili arzuolunandır. Microsoft Office proqramlarını bilməli.

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:

-Kimya mühəndisliyi və metallurgiya ixtisası üzrə ali təhsil;

-Minimum 1 il müvafiq sahədə iş təcrübəsi.

İş qrafiki: Növbəli iş rejimi

CV-nin göndərilməsi üçün link

Avand sosial şəbəkələrdə


©️ 2023

İş elanının dərci üçün müraciət edin

[email protected]