VMF maliyyə direktoru axtarır

Direktor/Sədr

vmf


İşəgötürən: VMF

Vakansiya: Maliyyə direktoru

Son tarix: 29 oktyabr 2022

Vəzifə öhdəlikləri:

-Şirkətin məqsəd və hədəfləri istiqamətində çalışmaq;

-Əmək və nizam-intizam qaydalarına riayət etmək;

-Şirkətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin mühasibat uçotu və hesabat sənədlərində əks etdirilməsi üzrə fəaliyyəti təşkil və nəzarət etmək;

-İstehsal-təsərrüfat və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik və normativ hüquqi aktlar; 

-Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinə aid normativ və metodiki materiallar; 

-Müəssisənin inkişaf perspektivləri; maliyyə bazarlarının və məhsulların (işlərin, xidmətlərin) satış bazarlarının vəziyyəti və inkişaf perspektivləri; 

-İstehsal texnologiyasının əsaslarını; müəssisədə maliyyə işinin təşkili; 

-Maliyyə planlarının, proqnoz balanslarının və kassa büdcələrinin, məhsulların (işlərin, xidmətlərin) satışı planlarının, mənfəət planlarının tərtibi qaydasını; 

-Maliyyə axınlarının idarə olunmasını təmin edən maliyyə metodları və rıçaqları sistemi; 

-Dövlət büdcəsindən maliyyələşmə, müəssisənin qısamüddətli və uzunmüddətli kreditləşdirilməsi, investisiyaların və borc vəsaitlərinin cəlb edilməsi, öz vəsaitlərindən istifadə, qiymətli kağızların buraxılması və alınması, dövlət büdcəsinə və dövlət büdcədənkənar sosial fondlarına ödənişlərin hesablanması qaydasını; 

-Maliyyə vəsaitlərinin ayrılması, maliyyə qoyuluşlarının səmərəliliyinin müəyyən edilməsi qaydasını; dövriyyə kapitalının normallaşdırılması; maliyyə hesablaşmalarının qaydası və formaları; vergi qanunu; maliyyə uçotu və hesabat standartları; iqtisadiyyat, istehsalın təşkili, əməyin və idarəetmə; 

-Mühasibat uçotu; kompüter vasitələri, telekommunikasiya və rabitə; əmək qanunvericiliyinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi qaydaları və qaydaları.

-Şirkət tərəfindən həyata keçirilən bütün maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilməsi, mühasibat-maliyyə hesabatlarının müəyyən edilmiş müddətdə tərtib və təqdim edilməsinin təşkili və nəzarət etmək;   

-İlkin mühasibat sənədlərinin, hesablaşmaların və ödəniş öhdəliklərinin hazırlanmasına, əmək haqqı fondunun sərf olunmasının, əmtəə mal qiymətlilərinin və əsas fondların inventarizasiyasının aparılmasına nəzarət etmək;

-Maliyyə nizamına ciddi əməl edilməsini, inzibati təsərrüfat və digər xərclərin, debitor borclarının, çatışmazlıqlarının və digər hesabların mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilməsini təmin etmək;

-Banklara ssudalar üzrə borcların müəyyən olunan vaxt ərzində verilməsinə nəzarət etmək;

-Müştərilərdən köçürmə yolu ilə firmanın hesabına daxil olan ödəmələrin kompüter proqramına daxil edilərək gündəlik bank qalığının yoxlanılmasına nəzarət ;

-Şirkət adından ödəmə aparılarkən köçürmə ərizələrinin, ödəmə sifarişlərinin və digər sənədlərin düzgün hazırlanmasına nəzarət;

-Mühasibatlıq fəaliyyəti ilə bağlı arxivləşdirmənin təmin edilməsi;

-Fəaliyyətinə həvəslə yanaşmalı, yaradıcı, enerjili, intizamlı təşkilatçılıq, kommunikabellilik nümayiş etdirməli, peşəsi ilə bağlı yeni texniki biliklər və təcrübələr toplamalı, sosial, təşkilati və fərdi psixoloji ovqatı qavramağı bacarığı.

Tələblər:

-Baş mühasib vəzifəsi  üzrə nəzəri və praktiki bilgilər,  

-Azərbaycan , rus dillərini mükəmməl (İngilis dili arzuolundır);

-MS Office proqramlarından istifadə etmək bacarığı ,1C(8.3) proqramı.

-İş təcrübəsi: 3-5 il

-Təhsil: Ali 

-Yaş həddi: 30 və ya üzəri;

-İş qrafiki: həftədə 6 gün.

Qeyd: Şirkət Qobu qəsəbəsi, Milli Qəhrəman Ç. Mustafayev küç., 313 ünvanında yerləşir.

İnşaatçılar  metro stansiyasından əməkdaşları şirkətin servisi götürür və axşam gətirir.

Namizədlər CV-lərini Maliyyə direktoru başlığı ilə [email protected] elektron poçt ünvanına göndərə bilərlər.


©️ 2022

070 231 45 70

[email protected]