Özəl məktəbə müəllimlər tələb olunur

Müəllim


XXI Əsr Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzinə Alman dili, Rus dili, Fizika, Riyaziyyat, Coğrafiya, İnformatika, İbtidai sinif, köməkçi və Fiziki tərbiyə müəllimləri tələb olunur.

1. Alman dili müəllimi

 Son tarix: 06 may 2022 

İş rejimi: 08:30-16:30 (həftədə 36 saat)

Tələb olunan təhsil səviyyəsi:

-Alman dili ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi;

-Magistratura dərəcəsi üstünlük hesab edilir.

Tələb olunan biliklər:

-“Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin dövlət standartları (kurikulumları)” üzrə,

-Beynəlxalq kurikulumlar (Kembric, IB) üzrə;

-Şagird mərkəzli müasir pedaqoji yanaşmalar haqqında;

-Effektiv təlim strategiyaları;

-Sinfin effektiv idarəolunması, şagird davranışının idarəolunması ilə bağlı nəzəri-praktiki;

-İKT, MS Office və müasir təlim texnologiyaları;

-Yüksək səviyyədə Azərbaycan dili (C2) və Alman dili (C1) yazılı və şifahi dil bilikləri.

Tələb olunan səriştəliklər:

-Kritik düşünmə;

-Problem həll etmə;

-Özünü motivə etmə və öyrənmə;

-Əməkdaşlıq;

-Ədalətlilik və məsuliyyətlilik;

-Koçluq, yetişdirmə və inkişaf etdirmə;

-Məntiqi təffəkkür;

-Planlaşdırma və təşkil etmə.

Tələb olunan bacarıqlar:

-Uşaqlarla səmərəli ünsiyyət qurma və işləmə;

-Zamanın səmərəli idarəolunması;

-Şagird ehtiyaclarını müəyyənləşdirə və fərdiləşdirə bilmə;

-Effektiv dərs planlaşdırma;

-Müxtəlif öyrətmə strategiyalarından və yeni texnoloji alət və vasitələrdən səmərəli istifadə edə bilmə;

-Özü və şagirdləri ilə refleksiya apara bilmə.

Əsas vəzifə öhdəlikləri:

Alman dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərəcək şəxsin əsas funksiyası şagirdlərin “XXI Əsr Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi” MMC-nin missiya*, əsas dəyərləri və şagird profili ilə müəyyənləşdirilən xüsusiyyətlərə uyğun olaraq formalaşmasını həyata keçirmək məqsədi ilə şagirdlərin yaş səviyyəsini və öyrənmə vəziyyətini nəzərə almaqla, dərsin məzmununu və öyrətmə yollarını planlaşdırmaq və buna uyğun olaraq dərsi tədris etmək; müvafiq qiymətləndirmə metodunu müəyyən edib, tətbiq etmək və tətbiqin nəticələrini qiymətləndirmək; aşkar edilmiş çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görmək; şagirdlərin hərtərəfli inkişafına töhfə vermək; təhsil və təlim çərçivəsində planlaşdırılan digər işlərdə iştirak etmək; məktəbin ümumi prinsipləri və qaydaları çərçivəsində valideynlərlə münasibətlər saxlamaq.

İş təcrübəsi: İxtisas üzrə ən azı 2 il iş təcrübəsi.

Qeyd: CV göndərmək istəyən namizəd bu linkə daxil olub göndərə bilər.

2. Fizika müəllimi

 Son tarix: 06 may 2022 

İş rejimi: 08:30-16:30 (həftədə 36 saat)

Tələb olunan təhsil səviyyəsi:

-Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi;

-Magistratura dərəcəsi üstünlük hesab edilir.

Tələb olunan biliklər:

-Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin dövlət standartları (kurikulumları)” üzrə;

-Şagird mərkəzli müasir pedaqoji yanaşmalar haqqında;

-Effektiv təlim strategiyaları;

-Sinfin effektiv idarəolunması, şagird davranışının idarəolunması ilə bağlı nəzəri-praktiki;

-İKT, MS Office və müasir təlim texnologiyaları;

-Yüksək səviyyədə Azərbaycan dili (C2) yazılı və şifahi dil bilikləri.

Tələb olunan səriştəliklər:

-Kritik düşünmə;

-Problem həll etmə;

-Özünü motivə etmə və öyrənmə;

-Əməkdaşlıq;

-Ədalətlilik və məsuliyyətlilik;

-Koçluq, yetişdirmə və inkişaf etdirmə;

-Məntiqi təffəkkür;

-Planlaşdırma və təşkil etmə.

Tələb olunan bacarıqlar:

-Uşaqlarla səmərəli ünsiyyət qurma və işləmə;

-Zamanın səmərəli idarəolunması;

-Şagird ehtiyaclarını müəyyənləşdirə və fərdiləşdirə bilmə;

-Effektiv dərs planlaşdırma;

-Müxtəlif öyrətmə strategiyalarından və yeni texnoloji alət və vasitələrdən səmərəli istifadə edə bilmə;

-Özü və şagirdləri ilə refleksiya apara bilmə.

Əsas vəzifə öhdəlikləri:

Fizika müəllimi kimi fəaliyyət göstərəcək şəxsin əsas funksiyası şagirdlərin “XXI Əsr Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi” MMC-nin missiya*, əsas dəyərləri və şagird profili ilə müəyyənləşdirilən xüsusiyyətlərə uyğun olaraq formalaşmasını həyata keçirmək məqsədi ilə şagirdlərin yaş səviyyəsini və öyrənmə vəziyyətini nəzərə almaqla, dərsin məzmununu və öyrətmə yollarını planlaşdırmaq və buna uyğun olaraq dərsi tədris etmək; müvafiq qiymətləndirmə metodunu müəyyən edib tətbiq etmək və tətbiqin nəticələrini qiymətləndirmək; aşkar edilmiş çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görmək; şagirdlərin hərtərəfli inkişafına töhfə vermək; təhsil və təlim çərçivəsində planlaşdırılan digər işlərdə iştirak etmək; məktəbin ümumi prinsipləri və qaydaları çərçivəsində valideynlərlə münasibətlər saxlamaq.

İş təcrübəsi: İxtisas üzrə ən azı 2 il iş təcrübəsi.

Qeyd: CV göndərmək istəyən namizəd aşağıdakı bu linkə daxil olub göndərə bilər.

3. Riyaziyyat müəllimi

 Son tarix: 06 may 2022 

İş rejimi: 08:30-16:30 (həftədə 36 saat)

Tələb olunan təhsil səviyyəsi:

-Riyaziyyat müəllimliyi ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi;

-Magistratura dərəcəsi üstünlük hesab edilir.

Tələb olunan biliklər:

-“Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin dövlət standartları (kurikulumları)” üzrə;

-Şagird mərkəzli müasir pedaqoji yanaşmalar haqqında;

-Effektiv təlim strategiyaları;

-Sinfin effektiv idarəolunması, şagird davranışının idarəolunması ilə bağlı nəzəri-praktiki;

-İKT, MS Office və müasir təlim texnologiyaları;

-Yüksək səviyyədə Azərbaycan dili (C2) və Rus dili (C1) yazılı və şifahi dil bilikləri.

Tələb olunan səriştəliklər:

-Kritik düşünmə;

-Problem həll etmə;

-Özünü motivə etmə və öyrənmə;

-Əməkdaşlıq;

-Ədalətlilik və məsuliyyətlilik;

-Koçluq, yetişdirmə və inkişaf etdirmə;

-Məntiqi təffəkkür;

-Planlaşdırma və təşkil etmə.

Tələb olunan bacarıqlar:

-Uşaqlarla səmərəli ünsiyyət qurma və işləmə;

-Zamanın səmərəli idarəolunması;

-Şagird ehtiyaclarını müəyyənləşdirə və fərdiləşdirə bilmə;

-Effektiv dərs planlaşdırma;

-Müxtəlif öyrətmə strategiyalarından və yeni texnoloji alət və vasitələrdən səmərəli istifadə edə bilmə;

-Özü və şagirdləri ilə refleksiya apara bilmə.

Əsas vəzifə öhdəlikləri:

Riyaziyyat müəllimi kimi fəaliyyət göstərəcək şəxsin əsas funksiyası şagirdlərin “XXI Əsr Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi” MMC-nin missiya*, əsas dəyərləri və şagird profili ilə müəyyənləşdirilən xüsusiyyətlərə uyğun olaraq formalaşmasını həyata keçirmək məqsədi ilə şagirdlərin yaş səviyyəsini və öyrənmə vəziyyətini nəzərə almaqla, dərsin məzmununu və öyrətmə yollarını planlaşdırmaq və buna uyğun olaraq dərsi tədris etmək; müvafiq qiymətləndirmə metodunu müəyyən edib tətbiq etmək və tətbiqin nəticələrini qiymətləndirmək; aşkar edilmiş çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görmək; şagirdlərin hərtərəfli inkişafına töhfə vermək; təhsil və təlim çərçivəsində planlaşdırılan digər işlərdə iştirak etmək; məktəbin ümumi prinsipləri və qaydaları çərçivəsində valideynlərlə münasibətlər saxlamaq.

İş təcrübəsi: İxtisas üzrə ən azı 2 il iş təcrübəsi.

Qeyd: CV göndərmək istəyən namizəd linkə daxil olub göndərə bilər.

4. Fiziki tərbiyə müəllimi

 Son tarix: 06 may 2022 

İş rejimi: 08:30-16:30 (həftədə 36 saat)

Tələb olunan təhsil səviyyəsi:

-Fiziki tərbiyə müəllimliyi ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi;

-Müvafiq sahə üzrə idmançı sertifikatı;

-Magistratura dərəcəsi üstünlük hesab edilir.

Tələb olunan biliklər:

-“Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin dövlət standartları” və kurikulum üzrə;

-Şagird mərkəzli müasir pedaqoji yanaşmalar haqqında;

-Effektiv təlim strategiyaları;

-Sinfin effektiv idarəolunması, şagird davranışının idarəolunması ilə bağlı nəzəri-praktiki;

-İKT, MS Office və müasir təlim texnologiyaları;

-Yüksək səviyyədə Azərbaycan dili (C2) və Rus dili (C1) yazılı və şifahi dil bilikləri.

Tələb olunan səriştəliklər:

-Kritik düşünmə;

-Problem həll etmə;

-Özünü motivə etmə və öyrənmə;

-Əməkdaşlıq;

-Ədalətlilik və məsuliyyətlilik;

-Koçluk, yetişdirmə və inkişaf etdirmə;

-Məntiqi təffəkkür;

-Planlaşdırma və təşkil etmə.

Tələb olunan bacarıqlar:

-Uşaqlarla səmərəli ünsiyyət qurma, işləmə və oynama;

-Zamanın səmərəli idarəolunması;

-Şagird ehtiyaclarını müəyyənləşdirə və fərdiləşdirə bilmə;

-Effektiv dərs planlaşdırma;

-Müxtəlif öyrətmə strategiyalarından və yeni texnoloji alət və vasitələrdən səmərəli istifadə edə bilmə;

-Özü və şagirdləri ilə refleksiya apara bilmə;

-Bir idman sahəsi ilə professional məşğuliyyət. 

Əsas vəzifə öhdəlikləri:

Fiziki tərbiyə müəllimi kimi fəaliyyət göstərəcək şəxsin əsas funksiyası şagirdlərin “XXI Əsr Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi” MMC-nin missiya*, əsas dəyərləri və şagird profili ilə müəyyənləşdirilən xüsusiyyətlərə uyğun olaraq formalaşmasını həyata keçirmək məqsədi ilə şagirdlərin yaş səviyyəsini və öyrənmə vəziyyətini nəzərə almaqla, dərsin məzmununu və öyrətmə yollarını planlaşdırmaq və buna uyğun olaraq dərsi tədris etmək; müvafiq qiymətləndirmə metodunu müəyyən edib, tətbiq etmək və tətbiqin nəticələrini qiymətləndirmək; aşkar edilmiş çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görmək; şagirdlərin hərtərəfli inkişafına töhfə vermək; təhsil və təlim çərçivəsində planlaşdırılan digər işlərdə iştirak etmək; məktəbin ümumi prinsipləri və qaydaları çərçivəsində valideynlərlə münasibətlər saxlamaq.

İş təcrübəsi: İxtisas üzrə ən azı 2 il iş təcrübəsi.

Qeyd: CV göndərmək istəyən namizəd bu linkə daxil olub göndərə bilər.

5. Coğrafiya müəllimi

 Son tarix 06 may 2022 

İş rejimi: 08:30-16:30 (həftədə 36 saat)

Tələb olunan təhsil səviyyəsi:

-Coğrafiya müəllimliyi ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi;

-Magistratura dərəcəsi üstünlük hesab edilir.

Tələb olunan biliklər:

-“Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin dövlət standartları (kurikulumları)” üzrə;

-Şagird mərkəzli müasir pedaqoji yanaşmalar haqqında;

-Effektiv təlim strategiyaları;

-Sinfin effektiv idarəolunması, şagird davranışının idarəolunması ilə bağlı nəzəri-praktiki;

-İKT, MS Office və müasir təlim texnologiyaları;

-Yüksək səviyyədə Azərbaycan dili (C2) və Rus dili (C1) yazılı və şifahi dil bilikləri.

Tələb olunan səriştəliklər:

-Kritik düşünmə;

-Problem həll etmə;

-Özünü motivə etmə və öyrənmə;

-Əməkdaşlıq;

-Ədalətlilik və məsuliyyətlilik;

-Koçluq, yetişdirmə və inkişaf etdirmə;

-Məntiqi təffəkkür;

-Planlaşdırma və təşkil etmə.

Tələb olunan bacarıqlar:

-Uşaqlarla səmərəli ünsiyyət qurma və işləmə;

-Zamanın səmərəli idarəolunması;

-Şagird ehtiyaclarını müəyyənləşdirə və fərdiləşdirə bilmə;

-Effektiv dərs planlaşdırma;

-Müxtəlif öyrətmə strategiyalarından və yeni texnoloji alət və vasitələrdən səmərəli istifadə edə bilmə;

-Özü və şagirdləri ilə refleksiya apara bilmə.

Əsas vəzifə öhdəlikləri:

Coğrafiya müəllimi kimi fəaliyyət göstərəcək şəxsin əsas funksiyası şagirdlərin “XXI Əsr Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi” MMC-nin missiya*, əsas dəyərləri və şagird profili ilə müəyyənləşdirilən xüsusiyyətlərə uyğun olaraq formalaşmasını həyata keçirmək məqsədi ilə şagirdlərin yaş səviyyəsini və öyrənmə vəziyyətini nəzərə almaqla, dərsin məzmununu və öyrətmə yollarını planlaşdırmaq və buna uyğun olaraq dərsi tədris etmək; müvafiq qiymətləndirmə metodunu müəyyən edib tətbiq etmək və tətbiqin nəticələrini qiymətləndirmək; aşkar edilmiş çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görmək; şagirdlərin hərtərəfli inkişafına töhfə vermək; təhsil və təlim çərçivəsində planlaşdırılan digər işlərdə iştirak etmək; məktəbin ümumi prinsipləri və qaydaları çərçivəsində valideynlərlə münasibətlər saxlamaq.

İş təcrübəsi: İxtisas üzrə ən azı 2 il iş təcrübəsi.

Qeyd: CV göndərmək istəyən namizəd bu linkə daxil olub göndərə bilər. 

6. İnformatika müəllimi

 Son tarix 06 may 2022 

İş rejimi: 08:30-16:30 (həftədə 36 saat)

Tələb olunan təhsil səviyyəsi:

-İnformatika və riyaziyyat ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi;

-Magistratura dərəcəsi üstünlük hesab edilir.

Tələb olunan biliklər:

-Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin dövlət standartları (kurikulumları)” üzrə;

-Şagird mərkəzli müasir pedaqoji yanaşmalar haqqında;

-Effektiv təlim strategiyaları;

-Sinfin effektiv idarəolunması, şagird davranışının idarəolunması ilə bağlı nəzəri-praktiki;

-İKT, MS Office və müasir təlim texnologiyaları;

-Yüksək səviyyədə Azərbaycan dili (C2) və Rus dili (C1) yazılı və şifahi dil bilikləri.

Tələb olunan səriştəliklər:

-Kritik düşünmə;

-Problem həll etmə;

-Özünü motivə etmə və öyrənmə;

-Əməkdaşlıq;

-Ədalətlilik və məsuliyyətlilik;

-Koçluq, yetişdirmə və inkişaf etdirmə;

-Məntiqi təffəkkür;

-Planlaşdırma və təşkil etmə.

Tələb olunan bacarıqlar:

-Uşaqlarla səmərəli ünsiyyət qurma, işləmə və oynama;

-Zamanın səmərəli idarəolunması;

-Şagird ehtiyaclarını müəyyənləşdirə və fərdiləşdirə bilmə;

-Effektiv dərs planlaşdırma;

-Müxtəlif öyrətmə strategiyalarından və yeni texnoloji alət və vasitələrdən səmərəli istifadə edə bilmə;

-Özü və şagirdləri ilə refleksiya apara bilmə.

Əsas vəzifə öhdəlikləri:

İnformatika müəllimi kimi fəaliyyət göstərəcək şəxsin əsas funksiyası şagirdlərin “XXI Əsr Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi” MMC-nin missiya*, əsas dəyərləri və şagird profili ilə müəyyənləşdirilən xüsusiyyətlərə uyğun olaraq formalaşmasını həyata keçirmək məqsədi ilə şagirdlərin yaş səviyyəsini və öyrənmə vəziyyətini nəzərə almaqla, dərsin məzmununu və öyrətmə yollarını planlaşdırmaq və buna uyğun olaraq dərsi tədris etmək; müvafiq qiymətləndirmə metodunu müəyyən edib tətbiq etmək və tətbiqin nəticələrini qiymətləndirmək; aşkar edilmiş çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görmək; şagirdlərin hərtərəfli inkişafına töhfə vermək; təhsil və təlim çərçivəsində planlaşdırılan digər işlərdə iştirak etmək; məktəbin ümumi prinsipləri və qaydaları çərçivəsində valideynlərlə münasibətlər saxlamaq.

İş təcrübəsi: İxtisas üzrə ən azı 2 il iş təcrübəsi.

Qeyd: CV göndərmək istəyən namizəd bu linkə daxil olub göndərə bilər.

7. İbtidai sinif müəllimi

“XXI Əsr Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi” MMC-nin nəzdində fəaliyyət göstərən Ümumtəhsil məktəbinin Milli kurikulum üzrə ibtidai təhsil bölməsində İbtidai sinif müəllimi (Rus bölməsi) vəzifəsi üçün vakansiya mövcuddur.

İş rejimi: 08:30-16:30 (həftədə 36 saat)

Tələb olunan təhsil səviyyəsi:

-İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi;

-Magistratura dərəcəsi üstünlük hesab edilir.

Tələb olunan biliklər:

-Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin dövlət standartları (kurikulumları)” üzrə;

-Şagird mərkəzli müasir pedaqoji yanaşmalar haqqında;

-Effektiv təlim strategiyaları;

Sinfin effektiv idarəolunması, şagird davranışının idarəolunması ilə bağlı nəzəri-praktiki;

-İKT, MS Office və müasir təlim texnologiyaları;

-Yüksək səviyyədə Azərbaycan dili (C2) və Rus dili (C1) yazılı və şifahi dil bilikləri.

Tələb olunan səriştəliklər:

-Kritik düşünmə;

-Problem həll etmə;

-Özünü motivə etmə və öyrənmə;

-Əməkdaşlıq;

-Ədalətlilik və məsuliyyətlilik;

-Koçluq, yetişdirmə və inkişaf etdirmə;

-Məntiqi təffəkkür;

-Planlaşdırma və təşkil etmə.

Tələb olunan bacarıqlar:

-Uşaqlarla səmərəli ünsiyyət qurma, işləmə və oynama;

-Zamanın səmərəli idarəolunması;

-Şagird ehtiyaclarını müəyyənləşdirə və fərdiləşdirə bilmə;

-Effektiv dərs planlaşdırma;

-Müxtəlif öyrətmə strategiyalarından və yeni texnoloji alət və vasitələrdən səmərəli istifadə edə bilmə;

-Özü və şagirdləri ilə refleksiya apara bilmə.

Əsas vəzifə öhdəlikləri:

İbtidia sinif müəllimi kimi fəaliyyət göstərəcək şəxsin əsas funksiyası şagirdlərin “XXI Əsr Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi” MMC-nin missiya*, əsas dəyərləri və şagird profili ilə müəyyənləşdirilən xüsusiyyətlərə uyğun olaraq formalaşmasını həyata keçirmək məqsədi ilə şagirdlərin yaş səviyyəsini və öyrənmə vəziyyətini nəzərə almaqla, dərsin məzmununu və öyrətmə yollarını planlaşdırmaq və buna uyğun olaraq dərsi tədris etmək; müvafiq qiymətləndirmə metodunu müəyyən edib, tətbiq etmək və tətbiqin nəticələrini qiymətləndirmək; aşkar edilmiş çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görmək; şagirdlərin hərtərəfli inkişafına töhfə vermək; təhsil və təlim çərçivəsində planlaşdırılan digər işlərdə iştirak etmək; məktəbin ümumi prinsipləri və qaydaları çərçivəsində valideynlərlə münasibətlər saxlamaq; şagirdlərə yemək və müxtəlif fəaliyyətlər (tədbirlər, məşqlər, ekskursiyalar və s.) zamanı sinifdənkənar yerlərdə nəzarət etmək; şagirdlərin özünəqulluq fəaliyyətlərinin öyrədilməsində iştirak etmək; özünəqulluq ehtiyacları ilə bağlı zəruri köməklik (paltarların dəyişdirilməsi, tualetə aparılması və s.) göstərmək; şagirdlərin valideynlərdən təhvil alınması və təhvil verilməsinə köməklik etməkdir.

İş təcrübəsi:

İxtisas üzrə ən azı 2 il iş təcrübəsi.

*“XXI Əsr Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi” olaraq əsas missiyamız xoşbəxt və uğurlu şəxsiyyətlər yetişdirməkdir. 
Biz uşaqların öyrəndiklərindən zövq almalarını, potensiallarından tam və səmərəli istifadə etmələrini, ömür boyu öyrənən liderlər kimi formalaşmalarını qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Buna görə də uşaqların səmərəli öyrənməsi üçün onların hər birinin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan, onlara dəyər verən, müsbət, təhlükəsiz, iştirakçı, interaktiv, təşviq edici və eyni zamanda olduqca tələbkar mühit yaradırıq.

Qeyd: CV göndərmək istəyən namizəd aşağıdakı bu linkə daxil olub göndərə bilər.

8. Rus dili müəllimi

“XXI Əsr Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi” MMC-nin nəzdində fəaliyyət göstərən Ümumtəhsil məktəbinə 2022/2023 tədris ili üçün Rus dili müəllimi vəzifəsi üçün vakansiya mövcuddur.

İş rejimi: 08:30-16:30 (həftədə 36 saat)

Tələb olunan təhsil səviyyəsi:

-Rus dili ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi;

-Magistratura dərəcəsi üstünlük hesab edilir.

Tələb olunan biliklər:

-“Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin dövlət standartları (kurikulumları)” üzrə,

-Beynəlxalq kurikulumlar (Kembric, IB) üzrə;

-Şagird mərkəzli müasir pedaqoji yanaşmalar haqqında;

-Effektiv təlim strategiyaları;

-Sinfin effektiv idarəolunması, şagird davranışının idarəolunması ilə bağlı nəzəri-praktiki;

-İKT, MS Office və müasir təlim texnologiyaları;

-Yüksək səviyyədə Azərbaycan dili (C2) və Rus dili (C1) yazılı və şifahi dil bilikləri.

Tələb olunan səriştəliklər:

-Kritik düşünmə;

-Problem həll etmə;

-Özünü motivə etmə və öyrənmə;

-Əməkdaşlıq;

-Ədalətlilik və məsuliyyətlilik;

-Koçluq, yetişdirmə və inkişaf etdirmə;

-Məntiqi təffəkkür;

-Planlaşdırma və təşkil etmə.

Tələb olunan bacarıqlar:

-Uşaqlarla səmərəli ünsiyyət qurma və işləmə;

-Zamanın səmərəli idarəolunması;

-Şagird ehtiyaclarını müəyyənləşdirə və fərdiləşdirə bilmə;

-Effektiv dərs planlaşdırma;

-Müxtəlif öyrətmə strategiyalarından və yeni texnoloji alət və vasitələrdən səmərəli istifadə edə bilmə;

-Özü və şagirdləri ilə refleksiya apara bilmə.

Əsas vəzifə öhdəlikləri:

Rus dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərəcək şəxsin əsas funksiyası şagirdlərin “XXI Əsr Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi” MMC-nin missiya*, əsas dəyərləri və şagird profili ilə müəyyənləşdirilən xüsusiyyətlərə uyğun olaraq formalaşmasını həyata keçirmək məqsədi ilə şagirdlərin yaş səviyyəsini və öyrənmə vəziyyətini nəzərə almaqla, dərsin məzmununu və öyrətmə yollarını planlaşdırmaq və buna uyğun olaraq dərsi tədris etmək; müvafiq qiymətləndirmə metodunu müəyyən edib, tətbiq etmək və tətbiqin nəticələrini qiymətləndirmək; aşkar edilmiş çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görmək; şagirdlərin hərtərəfli inkişafına töhfə vermək; təhsil və təlim çərçivəsində planlaşdırılan digər işlərdə iştirak etmək; məktəbin ümumi prinsipləri və qaydaları çərçivəsində valideynlərlə münasibətlər saxlamaq.

İş təcrübəsi:

İxtisas üzrə ən azı 2 il iş təcrübəsi.

Qeyd: CV göndərmək istəyən namizəd aşağıdakı bu linkə daxil olub göndərə bilər.

9. Köməkçi müəllim

“XXI Əsr Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi” MMC-nin nəzdində fəaliyyət göstərən Ümumtəhsil məktəbinin Milli kurikulum üzrə ibtidai təhsil bölməsində Köməkçi müəllim (Rus bölməsi) vəzifəsi üçün vakansiya mövcuddur.

İş rejimi: 09:00-18:00 (həftədə 40 saat)

Tələb olunan təhsil səviyyəsi:

-İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi;

-Magistratura dərəcəsi üstünlük hesab edilir.

Tələb olunan biliklər:

-Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin dövlət standartları (kurikulumları)” üzrə;

-Şagird mərkəzli müasir pedaqoji yanaşmalar haqqında;

-İKT, MS Office və müasir təlim texnologiyaları;

-Təhsil sahəsində cari qlobal çağırış və təşəbbüslər haqqında;

-Yüksək səviyyədə Azərbaycan dili (C2) və Rus dili (C1) yazılı və şifahi dil bilikləri.

Tələb olunan səriştəliklər:

-Özünü motivə etmə və öyrənmə;

-Əməkdaşlıq;

-Ədalətlilik və məsuliyyətlilik;

-Məntiqi təffəkkür;

-Yaradıcılıq;

-Səbirlilik.

Tələb olunan bacarıqlar:

-Uşaqlarla səmərəli ünsiyyət qurma, işləmə və oynama;

-Müxtəlif öyrətmə strategiyalarından və yeni texnoloji alət və vasitələrdən səmərəli istifadə edə bilmə;

-Özü və şagirdləri ilə refleksiya apara bilmə.

Əsas vəzifə öhdəlikləri:

Köməkçi müəllim kimi fəaliyyət göstərəcək şəxsin əsas funksiyası sinfinə girdiyi ibtidai sinif müəlliminin birbaşa rəhbərliyi və bələdçiliyi ilə şagirdlərin “XXI Əsr Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi” MMC-nin missiya*, əsas dəyərləri və şagird profili ilə müəyyənləşdirilən xüsusiyyətlərə uyğun olaraq formalaşmasını həyata keçirmək məqsədi ilə İbtidai sinif müəllimlərinə şagirdlərin yaş səviyyəsini və öyrənmə vəziyyətini nəzərə almaqla, dərsin məzmununu və öyrətmə yollarının planlaşdırılmasında və buna uyğun olaraq dərsin tədris edilməsində; şagirdlərin hərtərəfli inkişafına töhfə verilməsində; təhsil və təlim çərçivəsində planlaşdırılan digər işlərdə; məktəbin ümumi prinsipləri və qaydaları çərçivəsində valideynlərlə münasibətlər saxlamaqda köməklik göstərməkdir. Bundan əlavə şagirdlərin yemək, dərnək fəaliyyətləri kimi sinifdənkənar lazım olan yerlərdə olduqları zaman onlara nəzarət etmək, şagirdlərin özünəqulluq fəaliyyətlərinin öyrədilməsində iştirak etmək, özünəqulluq ehtiyacları ilə bağlı zəruri köməklik (paltarların dəyişdirilməsi, tualetə aparılması və s.) göstərmək, şagirdlərin valideynlərdən təhvil alınması və təhvil verilməsinə köməklik etmək də Köməkçi müəllimin əsas vəzifə funksiyaları arasındadır.

İş təcrübəsi:

İxtisas üzrə iş təcrübəsi tələb olunmur.

Qeyd: CV göndərmək istəyən namizəd aşağıdakı bu linkə daxil olub göndərə bilər.

XXI Əsr Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi ölkənin ilk özəl məktəblərindən biri kimi 2001-ci ildə təsis edilmişdir və hal-hazırda 3-17 yaşlı uşaqların Azərbaycan, rus və ingilis bölmələrində milli və tanınmış beynəlxalq kurikulumlar (Kembric) üzrə təhsil aldığı ən qabaqcıl tədris mərkəzlərindən biridir.

Ünvan
İnşaatçilar prospekti 98
Əlaqə nömrəsi
+994 12 510 02 05

+994 12 510 02 07

+994 50 278 80 83
Vebsayt: 21century.edu.az

Avand sosial şəbəkələrdə


©️ 2023

İş elanının dərci üçün müraciət edin

[email protected]