Sahə Memarı tələb olunur

Memar


İşəgötürən – Urban City Construction LL

Vəzifə Öhdəlikləri:

Qəbul olunmuş layihə tapşırıqlarının layihələndirmə və tikinti üzrə qüvvədə olan normativ sənədlərə uyğunluğunun təmin edilməsi

Layihənin memarlıq hissəsinin digər bölmələrlə əlaqəsinin, lazımi texniki sənədlərin komplektliyinin təmin edilməsi

Layihə olunmuş obyektlərin tikintisinə müəllif nəzarətinin həyata keçirilməsi, istifadə olunan tikinti materiallarının, konstruksiyalarının, layihə üzrə təsdiq olunmuş məmulatların standartlara və tikintidə texniki şərtlərə uyğunluğuna nəzarət edilməsi

Layihə axtarış işlərinin aparılması, layihə həllinin iqtisadi cəhətdən səmərəliliyinin təcrübədə yoxlanılması

Namizədə dair tələblər:

Tikinti norma və qaydalarını

Tikintinin inkişafına, layihə və tikinti işlərinin aparılmasına aid yuxarı təşkilatların qərar, sərəncam və göstərişlərini, metodiki normativ və digər rəhbər materialları

Mövcüd layihələrin yoxlanılması və düzülişlərin tikinti norma qayadalarına görə edilməsi 

Layihələndirmənin metodlarını; layihə işlərinin təşkili və planlaşdırılmasını

İşlənib hazırlanmış layihələrə qoyulmuş texniki, bədii, iqtisadi, ekoloji, sosial və digər tələbləri

Şəhərsalma və memarlıq tapşırıqlarının həyata keçirilməsində yerli təbii, iqtisadi, sosial və digər şərtləri

Tikinti materiallarının və konstruksiyaların növ və xüsusiyyətlərini

Layihə-smeta sənədlərinin işlənib hazırlanması və rəsmiləşdirilməsi üzrə standartları, texniki şərtləri və digər rəhbər materialları

Layihə və tikinti-iqtisadi hesablamaların aparılması metodlarını bilməldiri

Layihələndirmə və tikinti işində qabaqcıl təcrübəyə sahib olmalıdır

Shop drawing ve detal çizgi etməyi bacarmalı. 

Fit Out işləri üzrə təcrübəyə sahib olmalıdır

Memarlıq sahəsi üzrə ali təhsil

Minumum müvafiq sahə üzrə 5 il təcrübə 

Rus və İngilis dili bilməlidir

Əsas proqram bilikləri:

AutoCad

Revit

3Dmax 

Photoshop

Ofis proqramları

Uyğun namizədlərdən mövzu yerinə “Sahə Memarı” yazaraq    [email protected]   adresinə CV göndərmələri xahiş olunur.

Avand sosial şəbəkələrdə


©️ 2023

İş elanının dərci üçün müraciət edin

[email protected]